جی آر سی در معماری

جی آر سی امکان استفاده از موادی را به معماران و مهندسان می دهد که قابلیت ایجاد طراحی هایی جاه طلبانه را دارند. می توان آن را به منظور شکل دهی به طراحی های مدرن پیشرو و یا مدلسازی نماهای تاریخی قالب بندی کرد. جی آر سی قابلیت رنگ شدن و یا روکش شدن با سنگدانه و یا تهیه بتن به صورت رنگی با رنگ های مخصوص بتن و یا حتی می توان آن را به شکلی ساده و طبیعی به رنگ خاکستری و یا سفید، سطح هموار یا پرداخت شده استفاده کرد.

جی آر سی امکان استفاده از فناوری کاملی را در اختیار طراحان قرار می دهد، مواد انگشت شماری قابلیت چنین تطبیق پذیری را دارند.

ویژگی های کلیدی

جی آر سی قابلیت رنگ شدن با رنگدانه های حل شدنی مخصوص بتن، رنگ روکار بر روی قطعات و یا طرح سنگ نمای طبیعی را دارد.
در موارد بسیاری به خاطر شکل یا وزن می توان پوسته نما جی آر سی را جایگزین بتن های پیش ساخته غیر سازه ای کرد.
جی آر سی به راحتی برای ساخت اشکال، ریزه کاری ها و بافت های گوناگون قالب بندی می شود.
استحکام بالای جی آر سی، طراحی پوسته نما نازک و سبک را ممکن می سازد.