جی آر سی در مهندسی

در مقایسه با بتن سنتی، جی‌آرسی، محدودة بی همتایی از خواص ماده را در اختیار مهندسان قرار می‌دهد. جی‌آرسی ماده‌ای تنها نیست. می‌توان آن را به گونه‌ای مهندسی کرد که برای هر کاربردی مناسب باشد. برای مثال، برای محصولاتی مثل قالب دائمی، استحکام بالای کوتاه مدتی نیاز است. در حالیکه برای محصولات مورد استفاده در خدمات رفاهی، همچون برق، گاز و ... و زهکشی، وزن کم با دوام بالا ترکیب شده و به جی‌آرسی امتیاز قابل توجهی می‌دهد.

مثال‌هایی از کاربردهای مهندسی را می‌توان در سراسر دنیا یافت.

ویژگی های کلیدی

جی‌آرسی به راحتی قابل حمل و نقل و کاربرد است.
جی‌آرسی به سرعت نصب می‌شود.
جی‌آرسی با دوام است.
جی‌آرسی سبک است.