خدمات رفاهی (برق، گاز و ...)

فرصت‌های فراوانی برای بهره‌برداری از مزایای ویژگی ذاتی با دوام بودن جی‌آرسی در خدمات رفاهی وجود دارد. جی‌آرسی، محافظت در مقابل خطرات انسانی و طبیعی را فراهم می‌کند. در صنایع خطوط آهن، خطوط جی‌آرسی به منظور محافظت از کابل‌های الکتریکی و همینطور کابل‌های ارتباطی، در طول مسیر قرار می‌گیرند. مهندسان خط آهن در سراسر جهان، مزایای وزن کم، استحکام بالا و نصب سریعتر از نمونه‌های سنتی را ستوده‌اند. جی‌آرسی نه تنها رویکردهای عملی برای چنین کاربردهایی ارائه میدهد بلکه به طراحان این فرصت را فراهم میکند تا فضا را بهبود بخشند.

سازندگان بسیاری، گستره وسیعی از محصولات با سطوح پرداخت شده متنوع از بافت طبیعی گرفته تا سنگ مصنوعی را عرضه کرده اند‎.

ویژگی های کلیدی

جی‌آرسی حفاظت سطح بالایی را تامین می‌کند.
فرآورده‌های جی‌آرسی سبک وزن هستند.
جی‌آرسی با محیط زیست سازگار است.
جی‌آرسی با دوام است.