دیوار ها و پنجره ها

انعطاف پذیری جی‌آرسی، آن را برای استفاده به طرق مختلف در سازه‌ها و دکوراسیون دیواره‌های ساختمانی مناسب ساخته است.
جی‌آرسی تقویت شده توسط فایبرگلاس مقاوم به قلیایی، در ساده ترین شکل خود، قابل اعمال بر روی انواع زیرلایه‌ها به منظور پرداخت کاری دکوراتیو (آزینی) و با دوام است.
ممکن است جی‌آرسی بر عایق‌های خارجی به عنوان بخشی از سیستم به منظور بهبود ویژگی‌های گرمایشی و حرارتی به طور مستقیم روی بلوک‌ها، سنگ‌های تراش خورده و با بر روی ورقه فلزی دیواره‌ها اعمال شود.
در تمامی موارد، تقویت کننده فایبرگلاسی کاربردی بلند مدت و بدون ترک خوردگی را ارائه می‌دهد.

قطعات قالب‌بندی شده جی‌آرسی مانند چارچوب پنجره، تیر پنجره، قرنیز‌ها، دروازه در و ستون‌ها می‌تواند به ساختمان‌های اداری و مسکونی، زینت و دکوراسیونی بخشیده که در عین حال نیازهای عملکردی را هم برطرف می‌کند. پنل‌های استاندارد پیش ساخته انتخاب پرداختکاری سطح و نما از جمله با سنگدانه های نمایان، سنگ طبیعی و آجر را باهم ترکیب و ممکن کرده است.

ویژگی های کلیدی

جی‌آرسی گستره متنوعی از پرداخت سطح را در عرضه می‌کند.
جی‌آرسی با دوام و در برابر ترک خوردن مقاوم است.
فرآورده‌های جی‌آرسی به راحتی قابل نصب هستند.
جی‌آرسی به راحتی قابل قالب‌بندی است.