سقف سازی

جی‌آرسی ترکیبی ایده آل برای استفاده در انواع سازه‌های سقفی است. سبک اما محکم است؛ به راحتی قابل تعمیر است و در مقابل شرایط محیطی مقاوم است. در حالیکه شکل مواد سنتی سقف‌سازی مانند ورقه‌های سنگی، سنگ طبیعی و یا محصولات گِلی را دارد بر خلاف آن‌ها، سنگین و یا شکننده نیست.

جی‌آرسی قابل قالب‌بندی در اشکال پیچیده‌ای برای سقف‌سازی مانند گلدسته، خر پشته و دودکش است. غیر قابل اشتعال بوده و استحکام ضربه‌ای بالایی دارد. قابل استفاده در انواع سقف است. صفحات موج‌دار جی‌آرسی که برای سقف‌های صنعتی و زراعی استفاده می‌شود به وسیله روش‌های اتوماتیکی تولید می‌شوند که منجر به بهبود استحکام و ضریب کارایی می‌گردد.

ویژگی های کلیدی

جی‌آرسی قابل رنگ شدن و پرداختکاری است.
جی‌آرسی در برابر ضربه مقاوم است.
جی‌آرسی دوامی فوق العاده‌ دارد.
جی‌آرسی سبک است.