قالب های دائمی

طی سالیان، بیش از 2 میلیون متر مربع، قالب‌ دائمی جی‌آرسی مورد استفاده قرار گرفته است. محبوب‌ترین کاربرد آن، در سازه‌های پل است. پنل‌های جی‌آرسی کوچکی (در ابعاد 1 تا 2 متر) در میان تیرچه بتن‌های پیش ساخته قرار گرفته است، پیش از آنکه تقویت کننده فولادی در آن جا بگیرد.
نه تنها نصب پنل‌های قالب‌های جی‌آرسی سریع صورت می‌گیرد بلکه محافظت در برابر خوردگی بیشتری را برای تقویت کننده فولادی فراهم می‌کند.

جی‌آرسی به آهستگی کربنه می‌شود و نفوذپذیری پایینی دارد که مانع از ورود نمک‌های ضد انجماد می‌شود.
قالب‌های دائمی جی‌آرسی نشان داده‌‌‌اند که می‌توانند راهکار مناسبی برای مجراهای فاضلاب قدیمی در سراسر جهان باشند. در بریتانیا، فرانسه، هلند و بسیاری نقاط دیگر، هزاران کیلومتر مجرای فاضلاب ساخته شده با اجر توسط قالب‌های دائمی جی‌آرسی لوله کشی و در قسمتهای مورد نیاز دوغاب ریزی شده‌اند. این کار نه تنها از سالم ماندن ساختار فاضلات حراست می‌کند بلکه سطح هموار جی‌آرسی سرعت سیلاب آب را نیز بهبود می‌بخشد.
در سازه‌های ساختمانی، قالب های دائمی جی‌آرسی به روشی نوآورانه برای ساخت اشکال پیچیده بدل شده است.

ویژگی های کلیدی

جی‌آرسی‌هایی با پرداختکاری زینتی (دکوراتیو)، پیش از نصب، قابل تهیه در شرایط کارخانه هستند.
جی‌آرسی پرداختکاری –سطحی- با دوام را تضمین می‌کند.
جی‌آرسی از تقویت کننده فولادی در بتن محافظت می‌کند.
جی‌آرسی به راحتی قالب‌بندی می‌شود.
جی‌آرسی سریع نصب می‌گردد.