محوطه سازی

در پروژه های ساختمانی، فضاهای تفریحی، بازسازی های شهری و برنامه های شهری توجه بیشتری به محیط زیست ایجاد شده است. جی آر سی نقش عمده ای در این مساله ایفا می کند.
نیمکت های فضای سبز، گلدان ها، کیوسک ها، علائم و تابلوها، مجسمه ها و فواره ها تنها بخشی از چیزهایی هستند که از جی آر سی تو لید می شوند چرا که میتوان آن را به هر شکلی در آورد، فرم داد و در نهایت سطح آن را با المان های زیبایی شناختی منطبق و هماهنگ با محیط رنگ آمیزی و طراحی کرد.

علاوه بر این، جی آر سی ابزاری در اختیار پارک های تفریحی و باغ وحش ها شده است که به کمک آن بتوانند رویاهایشان را به واقعیت بدل کنند. در بسیاری از پارک های تفریحی و باغ وحش ها از جی آر سی برای ساخت فضاهای سنگی، مدل های ساختمانی، فضاهای شبیه سازی شده برای حیوانات و بسیاری از موارد دیگر استفاده شده است.

ویژگی های کلیدی

جی آر سی انواع گسترده ای از اشکال و سطوح پرداخت شده را در اختیار قرار می دهد.
جی آر سی در وضعیت های هوایی سخت مقاوم و با دوام است.
فرآورده های جی آر سی سبک و به راحتی قابل حمل اند.
جی آر سی سازگار با محیط زیست است.