پل ها و تونل ها

قطعات سبک و با دوام جی‌آرسی به طور دائم در دنیای پل و تونل مورد استفاده قرار می‌گیرد. پنل‌های نرده‌ای جی‌آرسی به منظور ایجاد ساختارهای معماری زیبا بدون اعمال بار اضافه بر سازه، استفاده می‌شوند.

پنل‌های خط کشی تونلی عمدتا بخاطر تاثیری که در معماری سازه دارند مورد توجه هستند.
پنل‌های جی‌آرسی قابلیت تولید در مقاطع نازک را دارند، این مساله به این معنی است که دسترسی به داخل فضای باز تونل به حداقل می‌رسد.

ویژگی های کلیدی

فرآورده‌های جی‌آرسی سریعا تعمیر می‌شوند.
جی‌آرسی در مقابل اشتعال مقاوم است.
جی‌آرسی کاربردی و زیبا است.
جی‌آرسی سبک است.