پی و کف ها

جی‌آرسی رویکردهای عملی برای ساخت کف و پی در اختیار قرار می‌دهد. به عنوان قالب دائمی زیر طبقه‌های بتنی معلق در محل، می‌تواند مزایای اقتصادی همراه با ظاهری عالی را به ارمغان بیاورد.
در ساخت اسکلت بالکن، جی‌آرسی می‌تواند لبه قالب‌بندی شده پیش ساخته‌ای را در حالی که شمایل سازه را نیز ساده می‌کند، فراهم آورد.
در کف طبقه،تایل های عایق شده با قالب‌های جی‌آرسی می‌تواند به کاهش هدر رفت حرارت از ساختمان در آب و هوای سرد کمک کند. همچنین، در سازه‌های دیواری، جی‌آرسی عایق شده و تیر پایه می‌توانند با یک هم‌افزایی بطور کلی منجر به افزایش عملکرد عایقی دیوار گردند.

در محل ساخت‌وساز، اشکال بتن اصلاح شده با فایبرگلس را می‌توان در ماله (روکار سیمانی)، در هر دو سطوح بتنی نسبتا ضخیم و سطوح کفپوش خود تنظیم و نازک، استفاده کرد.

ویژگی های کلیدی

ماله و کفپوش‌های جی‌آرسی در مقایسه با پرداخت کاری های سنتی مقاومت به ترک را بهبود بخشیده‌اند.
فراورده‌های عایقی جی‌آرسی عملکرد حرارتی را بهبود می‌بخشند.
قالب‌های دائمی جی‌آرسی از بتن حفاظت می‌کنند.
جی‌آرسی دوام بتن را بهبود می‌بخشد.